• sma01
  • sma02
  • sma03
  • sma04
  • sma05
  • sma06

Σχεδιασμός, Μελέτη, Άδεια

Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης αποβλέπει στην εξυπηρέτηση έκφραση των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο.
Αφορά στη  μελέτη κτιριακών έργων ως ενιαίων κατασκευών στο χώρο, αλλά και εσωτερικών διαρρυθμίσεων καθώς και υπαίθριων χώρων.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο σχεδιασμός ενός αρχιτεκτονικού έργου ακολουθεί τα παρακάτω στάδια.

1. Διαβούλευση
2. Προμελέτη ……..1 μήνας
3. Οριστική Μελέτη ……..2 μήνες
4. Έκδοση οικοδομικής άδειας……..2 μήνες
5. Μελέτη Εφαρμογής/ Επιλογή εργολάβου……..2 μήνες
6. Κατασκευή……..6-9 μήνες
7. Λήψη φωτογραφιών • έκθεση • ολοκλήρωση
※ Το παραπάνω διάγραμμα αφορά νεόδμητες κατοικίες ή αστικές πολυκατοικίες.
※ Στην περίπτωση εμπορικών κτιρίων και ανακαινίσεων κλπ., το διάγραμμα θα είναι ελαφρώς διαφορετικό.
 
Ανάλυση φάσεων υλοποίησης έργου

Α. Διαβούλευση
Αρχική επικοινωνία  και συζήτηση για ζητήματα σχεδιασμού και  κατασκευής του ενδιαφερόμενου έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις-ανάγκες σας. Στη συνέχεια και αφού μας αποσταλεί το τοπογραφικό του οικοπέδου με φωτογραφίες, επικοινωνούμε μαζί σας για  μια πρώτη συνάντηση στην οποία θα συζητήσουμε τις βασικές αρχιτεκτονικές επιλογές.  (Σημειώνεται ότι τα σχέδια και τα σκαριφήματα που θα παρουσιαστούν στη φάση της διαβούλευσης παραμένουν στο γραφείο και δεν αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Κατά την πρώτη φάση της διαβούλευσης δεν θα ανακύψουν οικονομικές χρεώσεις.

Β. Προμελέτη
Αρχιτεκτονική προμελέτη – έλεγχος ΝΟΚ.
•  Σκαριφήματα
•  Σχηματικές κατόψεις  σε κλίμακα 1:100
•  Σχηματικές τομές σε κλίμακα 1:100
•  Σχηματικές όψεις σε κλίμακα 1:100
•  Τρισδιάστατη μορφοπλαστική απεικόνιση.
•  1 συνάντηση για την παρουσίαση της αρχιτεκτονικής πρότασης.
Διάρκεια 1ης φάσης: 1 μήνας.
Αμοιβή για την έναρξη εκπόνησης Προμελέτης: 1500€ (προ ΦΠΑ) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
 
Εφόσον συμφωνήσουμε στην βασική μορφή του κτιρίου τότε περνάμε στην φάση της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης. Σε αυτή  την περίπτωση το κόστος της προμελέτης αφαιρείται από το κόστος της οριστικής μελέτης.
 
Γ. Οριστική Μελέτη / Αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας
1. Οριστική αρχιτεκτονική μελέτη οικοδομικής άδειας
•  Σχέδια κατόψεων όλων των ορόφων σε κλίμακα 1:50
•  Τομές σε κλίμακα 1:50
•  Όψεις σε κλίμακα 1:50
•  Διάγραμμα δόμησης
•  Φωτορεαλιστική απεικόνιση (3D)
•  2-3 συναντήσεις για την πορεία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης
•  Προσχέδιο προϋπολογισμού
1. Στατική Μελέτη
2. Μηχανολογική Μελέτη
3. Οργάνωση φακέλου, κατάθεση στην ΥΔΟΜ και διεκπεραίωση διαδικασίας έκδοσης οικοδομικής άδειας: 500 €
Διάρκεια 2ης φάσης: ≈3 μήνες
 
Δ. Μελέτη Εφαρμογής 
1. Μελέτη εφαρμογής & σύνταξη συμβατικού προϋπολογισμού έργου
2. Καθορισμός μεθόδου κατασκευής. Υπάρχουν δύο δυνατότητες, είτε με ανάθεση σε εργολάβο είτε με την μορφή της αυτεπιστασίας και εργολαβική επίβλεψη.
•   α. Επιλογή εργολάβου για την κατασκευή του συνόλου του έργου. Θα ζητηθεί από δύο έως τρεις εργολάβους ή την κατασκευαστικές εταιρείες να δώσουν οικονομική προφορά για την κατασκευή βάσει της μελέτης εφαρμογής. Ανάλογα με το ύψος της προσφοράς, θα επιλεγεί ο ανάδοχος. (Η επιλογή θα αξιολογηθεί με βάση την οικονομική προσφορά, την ποιότητα κατασκευής, την απόδοση εκτέλεσης κ.λπ.) Επιπλέον, ανάλογα με το εκτιμώμενο κόστος, θα κάνουμε προτάσεις για αλλαγές στις προδιαγραφές και θα προσαρμοστούν με τον προϋπολογισμό.
•   β. Αυτεπιστασία. Θα ζητηθεί από δύο έως τρεις υπεργολάβους να δώσουν οικονομική προφορά για κάθε τμήμα της κατασκευής βάσει της μελέτης εφαρμογής.
Διάρκεια 3ης φάσης: ≈2 μήνες
 
Ε. Κατασκευή/Επίβλεψη
1. Έναρξη κατασκευής έργου σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη.
2. Επίβλεψη έργου.Στην Ε φάση υπάρχουν δύο δυνατοί τρόποι υλοποίησης του έργου:1. Με την πλήρη ανάθεση του έργου σε εργολάβο. Σε αυτή την περίπτωση το εργολαβικό όφελος είναι  συνήθως 17-20% επί του πραγματικού προϋπολογισμού βάσει επιμετρήσεων, ανάλογα με την κατασκευαστική εταιρεία που θα αναλάβει το έργο.2. Με την ανάθεση τμημάτων του έργου σε υπεργολάβους και τον συντονισμό τους από  του γενικού επιβλέποντα του έργου (εργολαβική επίβλεψη). Σε αυτή την περίπτωση η αμοιβή για την εργολαβική επίβλεψη είναι 20% επί του συμβατικού προϋπολογισμού όπως έχει διαμορφωθεί κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής του έργου και παραμένει σταθερή ανεξάρτητα με τον πραγματικό προϋπολογισμό. Την πληρωμή των υπεργολάβων την αναλαμβάνει απευθείας ο εργοδότης.
Διάρκεια 4ης φάσης: ≈6 μήνες
 
Αμοιβές μελετών-επιβλέψεων – έκδοσης αδείας  (προ ΦΠΑ)
•  Αμοιβή μελέτης Αρχιτεκτονικών (Προμελέτη – Αρχιτεκτονική μελέτη – Οριστική αρχιτεκτονική μελέτη/σχέδια οικοδομικής άδειας/ μελέτη Εφαρμογής): 50€/μ2 κτιρίου.
•  Αμοιβή στατικής μελέτης: 15€/μ2 κτιρίου
•  Αμοιβή μηχανολογικής μελέτης: 15€/μ2 κτιρίου
•  Οργάνωση φακέλου για την έκδοση οικοδομικής Αδείας: 500€
•  Φορολογικά έκδοσης αδείας: 5€/μ2 κτιρίου
•  Αμοιβή γενικής αρχιτεκτονικής επίβλεψης (εφόσον ανατεθεί η κατασκευή σε εργολάβο*) : 7% επί του πραγματικού προϋπολογισμού της μελέτης εφαρμογής. Επίσκεψη του γενικού επιβλέποντα αρχιτέκτονα μηχανικού μια φορά την εβδομάδα στο εργοτάξιο.
•  Αμοιβή εργολαβικής επίβλεψης (εφόσον επιλεγεί η μέθοδος της αυτεπιστασίας): 15% επί του συμβατικού προϋπολογισμού της μελέτης εφαρμογής. Επίσκεψη του γενικού επιβλέποντα αρχιτέκτονα 2-3 φορές την εβδομάδα στο εργοτάξιο και συντονισμός όλων των υπεργολάβων.
•  Αμοιβή Πολιτικού Μηχανικού για την επίβλεψη φέροντα οργανισμού: 100 ευρώ ανά επίσκεψη στο εργοτάξιο + έξοδα μετακίνησης.
•  Αμοιβή Μηχανολόγου Μηχανικού για την επίβλεψη μηχανολογικών: 100 ευρώ ανά επίσκεψη στο εργοτάξιο + έξοδα μετακίνησης.