• takt01
  • takt02
  • takt03
  • takt04
  • takt05
  • takt06

Τακτοποιήσεις

Τακτοποίηση Αυθαιρέτου (νομιμοποίηση αυθαιρέτου) είναι η διαδικασία με την οποία μετά την καταβολή ειδικού προστίμου αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια για τα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα η επιβολή προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την τακτοποίηση – νομιμοποίηση του αυθαιρέτου σας, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Ύστερα από αυτοψία και παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών,  ολοκληρώνουμε τη διαδικασία και σας παραδίδουμε πλήρη φάκελο τακτοποίησης του αυθαιρέτου σας.

Κάθε αυθαίρετη κατασκευή που πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.4495/2017 μπορεί να τακτοποιηθεί εφόσον δηλωθεί από 1/10/2011 έως 14/09/2012.

Η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά προς το Τ.Ε.Ε. και μόνο μέσω μηχανικού, σύμφωνα με τον Ν.4495/2017

Τα σημαντικότερα στοιχεία του νομοσχεδίου για τα αυθαίρετα έχουν ως εξής:

Δίνεται 20% έκπτωση για όσους επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή του προστίμου για την νομιμοποίηση του αυθαιρέτου τους.

Εντάσσονται όλες οι αυθαίρετες κατασκευές έως την 28.07.2011 (ημερομηνία που κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων) καθώς και όλες εκείνες που μέχρι την παραπάνω ημερομηνία είχε ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός.

Από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (21 Σεπτεμβρίου 2011) όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα συνοδεύονται από ΥΔ του ιδιοκτήτη και βεβαίωση Μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές εκτός των όσων έχουν δηλωθεί και τακτοποιηθεί νόμιμα.

Έκπτωση 50% θα έχει το πρόστιμο για νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σε υπόγεια, σοφίτες και πατάρια.