• to01
 • to02
 • to03
 • to04
 • to05
 • to06
 • to07
 • to08
 • to09
 • to10
 • to11
 • to12
 • to13
 • to14
 • to15

Τοπογραφικά

Τοπογραφικές αποτυπώσεις και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για:

 • Συμβολαιογραφική πράξη κάθε είδους (αγοραπωλησίες ακινήτων, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς, γονικές παροχές, δωρεές, κλπ). Το τοπογραφικό διάγραμμα έχει ηλεκτρονική υπογραφή και κωδικό ηλεκτρονικού διαγράμματος ΚΗΔ.
 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Οριοθέτηση οικοπέδων – αγροτεμαχίων
 • Σύσταση Καθέτου Ιδιοκτησίας
 • Συνένωση – κατάτμηση οικοπέδου
 • Διορθώσεις Κτηματολογίου (Χωρικές μεταβολές).
 • Μεμονωμένη πράξη εφαρμογής, ανασύνταξη και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 • Χάραξη οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών – Χαράξεις ορίων οικοπέδων, τεχνικών έργων, κλπ.
 • Άδειες περίφραξης, άδειες εργασιών μικρής κλίμακας
 • Πραγματογνωμοσύνες – τεχνικές εκθέσεις
 • Παράσταση σε δικαστήρια
 • Υποστήριξη εργοταξίων, υπολογισμοί και επιμετρήσεις χωματουργικών
 • Αποτυπώσεις κτηρίων και εγκαταστάσεων

Όλες οι τοπογραφικές μελέτες εντάσσονται στο Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87’ ή στο Σύστημα Αναφοράς του Κτηματολογίου (HEPOS).

Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών (ΔΓΜ)

Το Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών (ΔΓΜ) είναι το τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται αφενός τα όρια των γεωτεμαχίων σύμφωνα με το εκδιδόμενο κτηματογραφικό διάγραμμα, αφετέρου οι επερχόμενες γεωμετρικές μεταβολές των κτηματολογικών διαγραμμάτων με την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης (σύμφωνα με το Ν.2664/1998 άρθρο 14 παρ.4).

Α) Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών που συνοδεύει εγγραπτέα πράξη με χωρική μεταβολή

 • για κατάτμηση
 • για σύνθετη μεταβολή
 • για σύσταση καθέτων

Β) Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών για Αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών σφαλμάτων

Αναλαμβάνουμε ψηφιακή αναγωγή και γεωαναφορά αεροφωτογραφιών και χαρτών (αγροτικής διανομής, αναδασμού, γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού κ.α.) σε όλα τα συστήματα συντεταγμένων.

Μετατροπή συντεταγμένων HATT – ΕΓΣΑ 87 – HEPOS – ΤΜ3

Αναλαμβάνουμε μετατροπή συντεταγμένων από και προς όλα τα Ελληνικά συστήματα συντεταγμένων για οποιοδήποτε όγκο δεδομένων (σημείων, πολυγώνων, αρχείων AutoCAD κ.α.) Ενδεικτικά τα συστήματα συντεταγμένων: ( ΗΑΤΤ, ΤΜ3, ΕΓΣΑ87, WGS84), επίσης Μετατροπή συντεταγμένων WGS84 ΕΓΣΑ87 HEPOS

Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών

Η μελέτη φωτοερμηνείας είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

 • την ύπαρξη ή μη δρόμων, μονοπατιών, κτιρίων
 • ενσταση στους δασικούς χάρτες
 • τον προσδιορισμό του έτους κατασκευής των αυθαίρετων κτισμάτων
 • μεταβολές στα όρια ρεμάτων
 • εντοπισμό ορίων γεωτεμαχίων