Ιδιαίτερα μαθήματα

Τα ιδιαίτερα μαθήματα βοηθούν τον μαθητή να έχει άμεση επαφή με το δάσκαλο του. Ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί ευκολότερα τις αδυναμίες και τις δυνατότητες του, απ’ ότι σε μία αίθουσα διδασκαλίας με πολλούς μαθητές. Χάρη σε αυτή την άμεση επαφή τα ιδιαίτερα μαθήματα είναι πιο αποτελεσματικά.

Εντοπίζονται ευκολότερα  τα ”κενά” του και υπάρχει  ο χρόνος και ο τρόπος να καλυφθούν, σε αντίθεση με ένα τμήμα μαθητών, όπου ο καθένας έχει διαφορετικές ελλείψεις και αδυναμίες αλλά παρ’ όλα αυτά σε ένα βαθμό πρέπει να  κινούνται με την ίδια ταχύτητα.

Η συνεργασία γίνεται πιο εύκολα ώστε να προσαρμόζεται το πρόγραμμα των μαθημάτων και να μην χάνονται μαθήματα.

Στο γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο, τα μαθήματα είναι τρίωρα και μπορούν  να γίνουν στο χώρο του μαθητή, (χρειάζεται μόνο ένα μεγάλο τραπέζι), ή στο εργαστήριο Ώρα Τέχνης.

Τα ιδιαίτερα μαθήματα ζωγραφικής για παιδιά και ενήλικες είναι δίωρα και δίνεται η δυνατότητα να σχηματιστεί ομάδα έως 3 ατόμων παρόμοιων δυνατοτήτων και στόχων.