• ekp01
  • ekp02
  • ekp03
  • ekp04
  • ekp05
  • ekp06

Εκπαίδευση

«Ο ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του κι όταν πια του έχει διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες»
- Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, Έλληνας λογοτέχνης, ποιητής & θεατρικός συγγραφέας -